Tel: 01 3864 127 | Fax: 01 3864 127  Mail: usluge@ciscenje-lucic.hr

Reference


 • Kraken Systems  d.o.o.

 
 • Projekt Stenjevečka d.o.o.

Projekt stenjevečka

 • Metal Element d.o.o.

 • Monel d.o.o.

monel

 • VM2 d.o.o.

  
 • Tomić špedicija d.o.o

 • SMC d.o.o.

smc

 • GSKG d.o.o.

4-gskg

 • Pismorad d.o.o.

pismorad

 • TP strojevi d.o.o.

 • MedExpert d.o.o

 • Fakultet elektronike i računarstva

 • MMK Systems d.o.o.

 

 • Sportska televizija

 • Elkakon d.o.o.

 • Centar za pružanje usluga u zajednici “Savjetovalište Luka Ritz”

 • Festival Svjetla Zagreb

 

 

Za sva pitanja u vezi naših usluga stojimo vam na raspolaganju