Tel: 01 3864 127 | Fax: 01 3864 127  Mail: usluge@ciscenje-lucic.hr

Održavanje i čišćenje stubišta


Naše usluga čišćenja stubišta stambenih zgrada obuhvaćaju:

  • metenje cijelog stubišta

  • pranje stubišta

  • brisanje  rukohvata i ulaznih vrata

  • otklanjanje paučine

  • brisanje prekidača za svjetlo

  • brisanje poštanskih sandučića

  • čišćenje lifta

  • strojno pranje hodnika

Zbog jedinstvenosti  svakog stubišta i različitih potreba za čišćenje nužan je uvid prije sastavljanja ponude.

Za sva pitanja u vezi naših usluga stojimo vam na raspolaganju